Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden,  gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. De van toepassing zijnde modules treft u hierbij aan:

Module Algemeen Module Ontwikkeling en onderhoud van een website
Module Licentie voor programmatuur Module Webhosting
Module Ontwikkeling van programmatuur Module Advisering, consultancy en projectmanagement
Module Onderhoud van programmatuur Module Overige diensten